Kredyt dla firm nazywany jest też kredytem obrotowym. Ta druga nazwa wynika z tego, że środki są przeznaczane na bieżące potrzeby firmy, a więc są w ciągłym obrocie. Jest to finansowa usługa wciąż zyskująca na popularności i w wielu podmiotach (także z sektora małych i średnich firm) jest stałym elementem sposobu działania. Banki udostępniają kredyt dla firm także w formie powiązanego z kontem bieżącym kredytu odnawialnego, co oznacza, iż w razie potrzeby środki uzyskuje się natychmiast, bez konieczności każdorazowego aplikowania.

Aplikować o kredyt dla firm można w oddziale banku, online lub z pomocą pośrednika albo doradcy. Zazwyczaj wymagane są następujące dokumenty:

1. zaświadczenia:

  • o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • o nadaniu REGON.

2. potwierdzenie nadania NIP (numeru identyfikacji podatkowej – potwierdzenie to wystawiane jest przez Urząd Skarbowy).

Środki uzyskane w ramach kredytu dla firm można przeznaczyć na istniejące zobowiązania (np. na zapłatę zaległych faktur), jak też na finansowanie bieżących wydatków, chociażby wynagrodzeń czy rachunków za wodę, prąd i gaz.

Drugi typ kredytu dla firm to kredyt inwestycyjny i opiewa on na wyższą kwotę.

W wypadku obydwu pożyczek ich struktura jest istotna dla funkcjonowania firmy oraz jej stabilności finansowej. Dlatego też rekomendujemy nasze doradztwo. Na rynku finansowym działamy od kilkunastu lat, więc mamy doskonałe rozeznanie w temacie. Do tego sami prowadzimy firmę, więc wiemy też, jakie są realne wyzwania stawiane przed biznesem. To pozwala nam być skutecznym pośrednikiem między klientem a bankiem.

Współpracujemy z niemal wszystkimi bankami w Polsce oraz innymi instytucjami finansowymi działającymi na rynku pożyczek. Jesteśmy więc w stanie dobrać najlepszą możliwą ofertę, przy czym często są to warunki niedostępne dla klientów z zewnątrz. Korzystając z naszych usług, masz więc gwarancję nie tylko najwyższego standardu obsługi, ale też najkorzystniejszych warunków kredytowania.