Kredyt hipoteczny to pożyczka, której zabezpieczeniem jest hipoteka ustanawiana na nieruchomości. Z definicji kredyt hipoteczny nie musi dostarczać środków na zakup nieruchomości – jego specyfika opiera się na sposobie zabezpieczenia. Jednak w Polsce zwyczajowo terminem tym nazywa się kredyt mieszkaniowy, czyli długoterminową pożyczkę udzielaną w celu zaspokojanie potrzeb mieszkaniowych lub też w celach inwestycyjnych.

Sama nazwa “kredyt mieszkaniowy” również może być myląca, ponieważ jest on udzielany zarówno w celu nabycia mieszkania lub domu (także spółdzielczego prawa do lokalu), jak też w celu wybudowania domu. Zamienne stosowanie nazwy “kredyt hipoteczny” wynika z tego, że w praktyce niemal zawsze zabezpieczany jest on hipoteką na kupowanej nieruchomości.

W naszej firmie świadczymy usługi doradztwa oraz obsługi finansowej w zakresie kredytów hipotecznych, w tym kredytów mieszkaniowych zabezpieczanych hipoteką. Zazwyczaj są to pożyczki na znaczne kwoty oraz na długi okres, liczony w dziesiątkach lat. Często służą zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, mają więc bardzo duże przełożenie na jakość życia oraz nasze długoterminowe plany i potrzeby. Z tego względu niezwykle ważne jest, aby do tematu zaciągnięcia takiego kredytu podejść z odpowiednią wiedzą i kompetencjami.

Ciężko oczekiwać, że każdy stanie się ekspertem od kredytów hipotecznych. Przykre sytuacje wynikające ze zmiany poziomów stóp procentowych pokazują, iż brak wiedzy może się bardzo mocno zemścić na naszych planach, zmuszając nawet do sprzedania wymarzonego mieszkania i domu. Dlatego polecamy nasze doradztwo, które obejmuje wszystkie etapy przygotowania do zakupu mieszkania:

  • ocenę potrzeb mieszkaniowych,
  • ocenę realnej zdolności kredytowej,
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów,
  • rekomendowanie określonych ofert kredytów hipotecznych,
  • pomoc i wsparcie w procesie aplikacji o kredyt hipoteczny oraz w finalizowaniu zaciągnięcia pożyczki.