Mieszkanie na Start – założenia programu

Mieszkanie na Start to kontynuacja rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2%. Zmienił się rząd i zmieniają się również kryteria przyznawania kredytu. Aby móc ubiegać się o dopłatę z budżetu państwa, trzeba będzie najpierw spełnić szereg warunków.

Prace są wciąż w toku i szczegóły wciąż doprecyzowywane. Wdrożenie programu traktowane jest jednak priorytetowo i ma on wejść w życie najpóźniej jesienią tego roku i według założeń potrwać 2 lata, a tylko w tym roku budżet ma wynieść 500 mln zł.

Mieszkanie na Start ma przede wszystkim pomóc ludziom młodym spełnić marzenia o własnym mieszkaniu, w przypadku kiedy nie mogą oni liczyć na kredyt komercyjny.

Kto może uzyskać kredyt w programie Mieszkanie na Start?

O pomoc z programu mogą ubiegać się single, małżeństwa i pary bez ślubu, ale pod warunkiem spełnienia kilku warunków. Najważniejszym z nich jest nieposiadanie nieruchomości. Od reguły tej przewidziano wyjątek, a mianowicie posiadanie maksymalnie połowy lokalu nabytego w drodze dziedziczenia lub darowizny.  O udział w programie mogą ubiegać się osoby bezdzietne do 35. roku życia, osoby posiadające przynajmniej jedno dziecko (bez limitu wiekowego), oraz osoby posiadające jedno mieszkanie i przynajmniej trójkę dzieci i chcące poprawić swoje warunki bytowe. Ważne, że nieruchomość nabywana w ramach tego programu jest wyłącznie z przeznaczeniem na użytek własny i nie może być wynajmowana.

Zasady i kryteria dochodowe w Mieszkaniu na Start

Jednym z głównych czynników decydujących o przyznaniu preferencyjnego kredytu będzie kryterium dochodowe. Według zapowiedzi brane będą pod uwagę zarobki z ostatnich 6 miesięcy. Bariery limitów natomiast ustalono w oparciu o gospodarstwa domowe i ustalono na następującym poziomie: dochód nie większy niż 10 tys. miesięcznie zł dla gospodarstwa jednoosobowego, 18 tys. zł dla dwuosobowego, 23 tys. zł dla trzyosobowego, 28 tys. zł dla czteroosobowego i 33 tys. zł miesięcznie dla gospodarstwa pięcioosobowego. Należy dodać, iż w przypadku nieznacznego przekroczenia tych limitów, wniosek nie zostanie automatycznie odrzucony, ale stosowana będzie zasada pomniejszania kwoty pomocy, czyli za każdą przekroczoną złotówkę obowiązywać będzie 50 gr kary.

Choć oferta preferencyjnych kredytów skierowana jest do osób, które nie przekroczyły 35 roku życia, to wyłączono z ograniczeń osoby starające się o kredyt dla pięcioosobowego (lub większego) gospodarstwa domowego.

Z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów ważne jest, że w obliczu rosnących cen mieszkań, nie wprowadzono żadnych limitów metrażu, cen mkw., czy też źródła zakupu. Stawki preferencyjnych kredytów wyliczono natomiast na podstawie liczby osób w gospodarstwie domowym. Otóż najwyższą, 1,5% stawkę mają otrzymać osoby ubiegający się o niego dla 1- i 2- osobowych gospodarstw domowych. Z kolei trzyosobowe gospodarstwa mogą liczyć na stawkę 1%, natomiast 4-osobowe na 0,5%. Najkorzystniejsza stawka 0% została zarezerwowana dla pięcioosobowych (i większych) gospodarstw.

Choć póki co nie wspomniano o ustanowieniu limitu wysokości wartości nieruchomości, to żeby był to kredyt na preferencyjnych warunkach, jego kwota nie powinna przekraczać 200 tys. zł dla singli, 400 tys. zł dla gospodarstw dwuosobowych, 450 tys. zł dla trzyosobowych, 500 tys. zł dla czteroosobowych i 600 tys. zł dla pięcioosobowych.

Dodaj komentarz