Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny – różnice

Myśląc o produktach i usługach bankowych, słowo pożyczka i kredyt traktujemy zwykle jako synonimy. W terminologii bankowej są to jednak dwa różne terminy, oznaczające zupełnie odmienne rodzaje zobowiązania. Oczywiście i jedno, i drugie wiąże się z hipoteką, ale istnieją między nimi znaczące różnice. Dowiedzmy się, na czym one polegają, a co za tym idzie, kiedy lepsza jest pożyczka, a kiedy kredyt hipoteczny.

Kredyt a pożyczka

Aby dobrze zrozumieć różnicę między wspomnianymi we wstępie produktami hipotecznymi, warto sprawdzić, czym tak naprawdę jest kredyt, a czym pożyczka. Co ważne zasady udzielania kredytów reguluje prawo bankowe. Te dotyczące pożyczek zawarte są w kodeksie cywilnym. W praktyce oznacza to, że kredyt jest produktem zarezerwowanym dla banków. Pożyczka to zobowiązanie, którego może nam udzielić zarówno osoba prywatna, jak i instytucja finansowa o charakterze pokrewnym do banku. Z tego prostego faktu wynikają różnice nie tylko w zasadach przyznawania kredytów i pożyczek, ale również ich kosztów i oprocentowania. Prócz tego umowa kredytowa może być zawarta tylko na piśmie po przejściu ściśle określonej weryfikacji. Pieniądze w ramach kredytu zawsze przyznawane są też na ściśle określony cel.

Reguły związane z pożyczkami są dużo bardziej swobodne. Jak wspomnieliśmy, może jej udzielić każdy, również osoba fizyczna, a jej przedmiotem nie muszą być pieniądze. Jeśli składamy formalny wniosek o pożyczkę, nie musimy też zwykle podawać jej celu i dotyczy to zarówno banków jak i firm pożyczkowych.

Jeśli hipoteka to jaka?

Zarówno kredyt jak i pożyczka hipoteczna jest zabezpieczona ściśle określoną nieruchomością. Kredyt jest jednak zwykle brany na zakup mieszkania i można go spłacać przez nawet 35 lat. Oczywiście przed otrzymaniem pieniędzy każdy wnioskujący musi przejść weryfikację i obliczenie jego indywidualnej zdolności kredytowej. Oprocentowanie tego typu zobowiązania może być stałe lub zmienne, a jego warunki można zmieniać w czasie spłaty, na przykład zmieniając ilość czy wysokość rat. Oczywiście zarówno po kredyt hipoteczny jak i pożyczkę z takim zabezpieczeniem, zgłaszamy się do banku.

Pożyczka hipoteczna, mimo że brana jest zwykle na dowolny cel, również wymaga skrupulatnej weryfikacji przez udzielającą ją instytucję bankową. Pożyczka konsumencka zabezpieczona hipoteką jest zwykle sporo mniejsza niż kredyt hipoteczny. Dlatego spłacamy ją krócej. Najdłuższe zobowiązania hipoteczne tego typu rozkładane są na 25 lat. Starając się o ten rodzaj produktu bankowego, musimy mieć też świadomość, że bank pożyczy nam kwotę sięgającą do 70% wartości nieruchomości. Jest to mniej niż w przypadku kredytu, jednak w żadnym z tych przypadków nie jest to 100%

Jak zdecydować, który z tych produktów jest dla nas lepszy? Przy wyborze decydujący powinien być cel, na jaki chcemy przeznaczyć gotówkę, czyli nasze potrzeby. Jeśli szukamy finansowania zewnętrznego przy kupnie mieszkania, idealny będzie kredyt. W każdym innym przypadku powinniśmy rozważyć pożyczkę. Ponieważ procedury bankowe w obu przypadkach są podobne, nie ma sensu na tej podstawie decydować o finalnym wyborze, choć warto pamiętać, że warunki kredytu są zwykle bardziej korzystne.

Dodaj komentarz