Program Bezpieczny Kredyt 2 proc. – warunki i ograniczenia

Rząd wprowadza nowy program kredytowy o nazwie „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”, który ma na celu wsparcie zakupu pierwszego mieszkania lub domu. Inicjatywa ma ułatwić młodym ludziom i rodzinom spełnienie marzenia o własnym lokum. Przyjrzyjmy się bliżej warunkom i ograniczeniom tego programu.

ABC bezpiecznego kredytu

Podstawowym założeniem programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. jest udzielanie kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu na poziomie 2 proc. Obowiązuje ono przez pierwsze 10 lat spłaty, po czym staje się zależne od oprocentowania rynkowego. Jest to ważna korzyść dla kredytobiorców, ponieważ obecnie oprocentowanie kredytów hipotecznych jest stosunkowo niskie. Rata kredytu będzie spłacana w systemie malejących rat, co oznacza, że wysokość raty będzie stopniowo się zmniejszać wraz z upływem czasu.

Aby ubiegać się o kredyt w ramach programu, beneficjent musi spełnić pewne warunki. Przede wszystkim kredyt 2 proc. jest dostępny dla osób w wieku do 45 lat, przy czym w przypadku małżeństw lub partnerów z dzieckiem warunek ten musi spełniać przynajmniej jedna osoba. Kredyt jest przeznaczony wyłącznie na zakup pierwszego mieszkania lub domu. Oznacza to, że osoby ubiegające się o pieniądze nie mogą posiadać żadnego innego majątku w postaci lokalu mieszkalnego. W przypadku osób samotnych maksymalna wartość kredytu wynosi 500 tys. zł, natomiast dla małżeństw lub rodziców z dzieckiem kwota ta wzrasta do 600 tys. zł. Wkład własny nie może przekroczyć 200 tys. zł.

Warunki i ograniczenia

Należy pamiętać, że kredytobiorca musi również spełnić wymagania dotyczące zdolności kredytowej określone przez bank. To instytucja oceni, czy pożyczka w ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” będzie odpowiednia dla danej osoby, uwzględniając jej dochody, wydatki i historię kredytową. W przypadku braku zdolności kredytowej lub niewystarczających środków finansowych, bank może odmówić udzielenia kredytu. 

Bezpieczny Kredyt 2 proc. można otrzymać na okres do 35 lat. Po upływie pierwszych 10 lat, oprocentowanie kredytu staje się zależne od rynkowego. Wysokość raty może się zmieniać w zależności od zmian wartości stóp procentowych. Co ważne rządowe dofinansowanie do kredytu można też stracić. Beneficjentami programu nie mogą być osoby skazane wyrokiem sądu za oszustwa kredytowe. Tego typu sytuacje zdarzają się jednak relatywnie rzadko. Dużo bardziej kłopotliwą zasadą jest obowiązek wprowadzenia się do kupionego na kredyt lokalu. Osoby korzystające ze wsparcia państwa mają na to rok. W czym trudność? Eksperci już teraz oceniają, że może być to kłopotliwe dla osób chcących kupić mieszkanie na rynku pierwotnym. Prócz tego w czasie korzystania z kredytu na preferencyjnych warunkach, nabytego lokalu nie można sprzedać, wynająć ani używać w innym celu jak tylko mieszkalnym. Złamanie tych zasad będzie skutkować obowiązkiem zwrotu dopłat do kredytu wraz z odsetkami.

Dodaj komentarz